APIE PROJEKTĄ

Tyrimai ir rėmėjai
Šio interaktyvaus žemėlapio informacija – dviejų mokslinių tyrimų rezultatas. Tai projektai
1)      „Miestai ir kalbos“ (rėmė Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas)
2)      Sociolingvistinis Lietuvos žemėlapis: miestai ir miesteliai ( rėmė Lietuvos mokslo taryba, sutartis Nr. LIT-2-18).
 
Interaktyvaus žemėlapio kūrimą rėmė Lietuvos mokslo taryba (sutartis Nr. LIT – 7 – 51)
 
Tyrėjai
Tyrimo idėja gimė Vilniaus universitete, abiem projektams vadovavo Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų katedros profesorė Meilutė Ramonienė. Tyrimo grupę sudarė   daugiausia Vilniaus universiteto mokslininkai, prie mūsų prisijungė Lietuvių kalbos instituto ir Vytauto Didžiojo universitetų kalbininkės. 
   
Tikslas ir metodai
Mes, tyrėjai, norėjome sužinoti, kokias kalbas Lietuvos miestų gyventojai laiko gimtosiomis kalbomis, kokias kalbas moka ir vartoja įvairiose privataus ir viešojo gyvenimo srityse su skirtingais pašnekovais, ar miestiečiai moka tarmes, ar jas vartoja, ką apie tarmes mano, kaip jas vertina ir kt.
Duomenys tyrimui buvo rinkti dviem būdais. Visuose miestuose buvo atlikta reprezentatyvi apklausa, tad turime daug įvairių skaičių, procentų, rodančių gyventojų kalbinį elgesį ir kalbines nuostatas. Remiantis šiais kiekybiniais duomenimis buvo nubraižyti visi šios svetainės žemėlapiai. Kitu būdu – atlikdami kokybinius giluminius interviu, kalbinome miestų gyventojus, norėdami išsiaiškinti detales, priežastis, kodėl ir kada pasirenkamos vienos ar kitos kalbos ar tarmės, ar/kaip kalbėtojai sieja kalbas ir savo tapatybę ir daug kitų klausimų. Kokybių interviu ištraukų galėsite rasti keliaudami kalbiniais žemėlapiais.
 
Publikacijos
 
Tyrimų pagrindu jau išleistos dvi kolektyvinės monografijos:
 
Ramonienė M. (moksl. red.), Miestai ir kalbos, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010.  
Ramonienė M. (moksl. red.), Miestai ir kalbos II. Sociolingvistinis Lietuvos žemėlapis, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013.  
 
Daugiau
apie mūsų projektus, jų tikslus ir uždavinius, visus projekto dalyvius daugiau galite sužinoti čia:
 
http://www.lsk.flf.vu.lt/lt/katedra/apie-mus/projektai/miestai-ir-kalbos-1/
 
http://projektai.vu.lt/miestaiirkalbos/lt/left/T%C4%98STINIS+PROJEKTAS/Sociolingvistinis+Lietuvos+%C5%BEem%C4%97lapis%3A+miestai+ir+miesteliai%E2%80%9C
 
http://www.lsk.flf.vu.lt/lt/katedra/apie-mus/projektai/sociolingvistinis-lietuvos-zemelapis-miestai-ir-miesteliai/