PAGALBA

Svetainę “Kalbos Lietuvos miestuose” sudaro keturios dalys – “pagalba”, “žinynas”, “žemėlapiai” ir “apie projektą”.

Tituliniame svetainės puslapyje yra video siužetas, kuriame šio projekto vadovė prof. Meilutė Ramonienė trumpai pasakoja apie projektą, nuveiktas veiklas bei sukurtą turinį. Siužetą galite matyti paspaudę vaizdo grojimo mygtuką (gelsvame stačiakampiame lange).

Svetainės skyriai:

PAGALBA

Čia aprašyta tai, ką galite atrasti svetainėje ir kaip naudotis tam tikromis jos funkcijomis.

ŽINYNAS

Čia pateikta keliolika pagrindinių svetainėje vartojamų sąvokų. Kairėje pasirinkę savoką, pagrindiniame lange matysite tos sąvokos aprašymą. Į žinyną taip pat galite būti nukreipti iš tam tikrų nuorodų, kurias rasite skaitydami žemėlapių aprašymus.

ŽEMĖLAPIAI

Tai – pagrindinė šios svetainės dalis. Kairėje lango pusėje rasite žemėlapio temos pasirinkimo meniu. Su meniu bloko viršuje ir apačioje esančių rodyklių pagalba temų sąrašą galite slinkti, kad pasiektumėte norimą iš 26 žemėlapio temų.

Pagrindinėje žemėlapių lango dalies zonoje rodomas parinktos temos žemėlapis. Žemėlapyje norimą vietą galite priartinti tiek naudodami pelės “ratuko” funkciją, tiek kairiame viršutiniame žemėlapio kampe esančius valdymo mygtukus “+” ir “-“. Trečiuoju valdymo mygtuku galite grąžinti žemėlapį į pirminę priartinimo poziciją. Išdidinus žemėlapį, žemėlapio pavadinimas ir sutartiniai ženklai lieka toje pačioje vietoje, kad galėtų būti matomi visą laiką.

Daugumoje pagrindinių žemėlapių yra aktyvios zonos. Jos yra septynios: keturi etnografiniai regionai - Aukštaitija, Dzūkija, Suvalkija ir Žemaitija ir trys miestai – Vilnius, Kaunas ir Klaipėda. Užvedus ant tokios zonos pelės rodyklę, ji aktyvuojasi (pakeičia atspalvį), o ją paspaudus – pateikiama papildoma informacija: paspaudus etnografinį regioną, rodoma einamosios žemėlapio temos subendrinta informacija parinktam etnografiniam regionui; paspaudus miestą – einamosios žemėlapio temos detalesnė (tikslesnė) informacija parinktam miestui. Paspaudus uždarymo mygtuką (kryžiuką) informacinio lango viršuje, dešinėje pusėje, vėl matomas pagrindinis tos temos žemėlapis.

Po kiekvienu žemėlapiu yra tekstinis žemėlapio aprašymas, tyrėjų komentarai, papildoma statistinė tyrimo duomenų informacija (lentelės), prie kai kurių žemėlapių galima rasti citatų iš kokybinių interviu su respondentais („Ką sako žmonės“).

Aprašymuose naudojamos žalios spalvos hypernuorodos, kurios gali būti žodžio reikšmės paaiškinimas (nukreipimas į svetainės Žinyną), nuoroda į kitą, susijusį žemėlapį (nukreipimas į kitą žemėlapį) ar statistinės lentelės (statistinių duomenų pateikimas lentelėje). Kai kurių žemėlapių temos turi potemes su atskirais žemėlapiais – parinkus tokią temą, dešinėje pusėje atsiranda žemėlapių potemių papildomas meniu, su kurio pagalba patenkama į norimą žemėlapio potemę.

APIE PROJEKTĄ

Trumpa informacija apie projektą, nuorodos.