NEGIMTOJI ARBA SVETIMOJI KALBA

Negimtoji arba svetimoji kalba – tai kalba, kurios asmuo tikslingai išmoksta mokykloje arba specialiuose kalbos kursuose. Esminė gimtosios ir svetimosios kalbos skirtis tokia – gimtoji kalba yra ankstyvosios vaikystės kalba, žmogaus išmokta pirmoji. O svetimoji kalba išmokstama vėliau kaip antroji, trečioji ar pan. Svetimoji kalba gali būti suvokiama ir kaip užsienio kalba, t. y. kitos valstybės kalba (pavyzdžiui, Lietuvoje – anglų, prancūzų kalbos), ir kaip valstybinė kalba, kuri tam tikrai daliai piliečių nėra gimtoji. Pavyzdžiui, Lietuvos rusakalbiams, lenkakalbiams ir pan. piliečiams lietuvių kalba nėra gimtoji, tačiau nėra ir užsienio kalba. Kitaip tariant, terminas svetimoji kalba yra platesnis nei užsienio kalba, tačiau tam tikrais atvejais šios sąvokos vartojamos ir sinonimiškai.