TAUTYBĖ

Tautybė – tai žmogaus priklausymas tam tikrai tautai, etninei grupei. Dažniausiai žmogaus tautybė susijusi su jo kilme. Pavyzdžiui, jei abu tėvai yra lietuviai, jų sūnus taip pat lietuvių tautybės. Tačiau kartais tautybę žmogus ir pasirenka. Pavyzdžiui, tais atvejais, kai vienas iš tėvų yra lietuvis, o kitas – vokietis, žmogus gali apsispręsti, kokia jo tautybė.