MIESTŲ GYVENTOJAI, PRESTIŽIŠKIAUSIA KALBA ĮVARDIJĘ ANGLŲ KALBĄ

PAGALBA

KAIP NAUDOTIS ŽEMĖLAPIAIS

Kairėje lango pusėje rasite žemėlapio temos pasirinkimo meniu. Su meniu bloko viršuje ir apačioje esančių rodyklių pagalba temų sąrašą galite slinkti, kad pasiektumėte norimą iš 26 žemėlapio temų.

Pagrindinėje žemėlapių lango dalies zonoje rodomas parinktos temos žemėlapis. Žemėlapyje norimą vietą galite priartinti tiek naudodami pelės “ratuko” funkciją, tiek kairiame viršutiniame žemėlapio kampe esančius valdymo mygtukus “+” ir “-“. Trečiuoju valdymo mygtuku galite grąžinti žemėlapį į pirminę priartinimo poziciją. Išdidinus žemėlapį, žemėlapio pavadinimas ir sutartiniai ženklai lieka toje pačioje vietoje, kad galėtų būti matomi visą laiką.

Daugumoje pagrindinių žemėlapių yra aktyvios zonos. Jos yra septynios: keturi tarminiai regionai - Aukštaitija, Dzūkija, Suvalkija ir Žemaitija bei trys miestai – Vilnius, Kaunas ir Klaipėda. Užvedus ant tokios zonos pelės rodyklę ji, aktyvuojasi (pakeičia atspalvį), o ją paspaudus – pateikiama papildoma informacija: paspaudus tarminį regioną, rodoma einamosios žemėlapio temos subendrinta informacija parinktam tarminiam regionui; paspaudus miestą – einamosios žemėlapio temos detalesnė (tikslesnė) informacija parinktam miestui . Paspaudus uždarymo mygtuką (kryžiuką) informacinio lango viršje, dešinėje pusėje, vėl matomas pagrindinis tos temos žemėlapis.

Po kiekvienu žemėlapiu yra tekstinis žemėlapio aprašymas. Aprašymuose naudojamos žalios spalvos hypernuorodos, kurios gali būti žodžio reikšmės paaiškinimas (nukreipimas į svetainės Žinyną), nuoroda į kitą, susijusį žemėlapį (nukreipimas į kitą žemėlapį) ar statistinės lentelės (statistinių duomenų pateikimas lentelėje).

Kai kurių žemėlapių temos turi potemes su atskirais žemėlapiais – parinkus tokią temą, dešinėje pusėje atsiranda žemėlapių potemių papildomas meniu, su kurio pagalba patenkama į norimą žemėlapio potemę.

KĄ SAKO ŽMONĖS

Respondentė: Anglų tiesiog dėl to, kad tai yra de facto kalba tarptautinė, čia jau niekur nepabėgsi. Be jos praktiškai sunku. O su ja beveik visur susišnekėsi. Ta prasme, jinai taip jau patapo tokia kalba, kad ją jau visur ir kitur mokosi. (31 m., teisininkė, Vilnius)

Tyrimo duomenys parodė, kad Lietuvos miestų gyventojai prestižiškiausia laiko anglų kalbą (net 50,52 proc. respondentų). Tarp tyrinėtų miestų nebuvo nė vieno, kuriame ši kalba nebūtų laikoma prestižine. Ryškiausiai išsiskyrė Skuodas, kur net 90 proc. apklaustųjų anglų kalbą laiko prestižiškiausia. Daugiausia gyventojų, pažymėjusių anglų kalbos prestižiškumą (60–80 proc.), gyvena Pietryčių ir Vakarų Lietuvoje, mažuose arealuose Vidurio (Jonava) ir Rytų (Rokiškis, Ignalina) Lietuvoje. Menkiausiai anglų kalbos prestižiškumas teigtas Kybartuose ir Jurbarke (po 10 proc.), Šilalėje (12,5 proc.) bei Vilkaviškyje (15 proc.). 

Grįžti į pagrindinį žemėlapį →