BENDRINĖ KALBA

Bendrinė kalba – tai vienos kurios nors tarmės pagrindu sukurta bendra visai šaliai kalba. Bendrinė kalba dažniausiai vartojama viešajame gyvenime, ji dažniausiai pripažįstama kaip aukštesnio statuso nei tarmė, ja labiau rūpinasi kalbų politikos kūrėjai, kalbininkai. Bendrinė kalba yra rašto kalba, ji yra norminama, kodifikuota, yra rašomos bendrinės kalbos gramatikos ir žodynai.