DVIKALBIS UGDYMAS

Dvikalbis ugdymas – tai toks ugdymo procesas, kai mokykloje dalyko (ne kalbos) turinio mokoma ne vien mokinio gimtąja, bet ir svetimąja kalba. Kadangi kalbų mokymosi poreikis yra labai išaugęs, toks mokymo būdas šiuo metu laikomas vienu perspektyviausių siekiant išmokti ir išmokyti svetimųjų kalbų.