ETNOGRAFINIS REGIONAS

Etnografinis regionas - istoriškai susiformavusi teritorijos dalis, kurioje išlaikyta savita tarmė, tradicijos ir papročiai, integruotas baltų genčių palikimas (Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas, Žin., 1999, Nr. 82-2414). Etninės kultūros globos taryba prie Lietuvos Respublikos Seimo, kuri yra atsakinga už etninės kultūros valstybinę globą, skiria šiuos Lietuvos etnografinius regionus: Aukštaitiją, Dzūkiją, Suvalkiją ir Žemaitiją, yra patvirtinusi jų ribų žemėlapį (http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=7039&p_k=1 ). Etnografiniai regionai neretai vadinami etnokultūriniais regionais, nes skiriami pagal kultūrinius požymius.