GYVENTOJŲ SURAŠYMAS

Gyventojų surašymas – valstybės mastu atliekamas statistinis tyrimas, kuriuo siekiama surinkti išsamius statistinius duomenis apie visus tiriamosios visumos statistinio stebėjimo vienetus. Visuotinio gyventojų surašymo metu galima sužinoti informacijos, susijusios su žmonių vartojamomis kalbomis. Tačiau surašymai atliekami ne visose pasaulio šalyse, ne visų surašymų metu domimasi kalbomis. Dažniausiai į gyventojų surašymo klausimynus įtraukiami klausimai yra apie gimtąją kalbą ir svetimųjų kalbų mokėjimą.