KAIMO GYVENTOJAI

Kaimo gyventojai – asmenys, gyvenantys vietovėse, neturinčiose miesto požymių (kaimuose ir viensėdžiuose). (Lietuvos statistikos departamentas (2012). Lietuvos statistikos metraštis 2012, Vilnius. p. 37)