KALBINĖS NUOSTATOS

Kalbinės nuostatos – tai kalbos vartotojų požiūris į vieną ar kitą kalbą arba kalbos atmainą, t. y. tarmę, žargoną, kurios nors visuomenės grupės kalbėjimą ir pan. Kitaip tariant, nuostatos atskleidžia, kuri kalba ar kalbos atmaina vertinama palankiai, o kuri – neigiamai.