MIESTO GYVENTOJAI

Miesto gyventojai – asmenys, gyvenantys miestuose, t. y. kompaktiškai užstatytose gyvenamosiose vietovėse, turinčiose daugiau kaip 3 tūkst. gyventojų, iš kurių daugiau kaip du trečdaliai dirba pramonės, verslo ar gamybinės ir socialinės infrastruktūros srityje. Miestuose gali gyventi ir mažiau negu 3 tūkst. žmonių, jeigu šie miestai turėjo miesto statusą iki įsigaliojant Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymui (1994 m. liepos 19 d.). (Lietuvos statistikos departamentas (2012). Lietuvos statistikos metraštis 2012, Vilnius. p. 37)