MOKOMOJI KALBA

Mokomoji kalba – tai mokyklos kalba, kitaip tariant, tai ta kalba, kurią mokytojai vartoja pamokose mokydami, o mokiniai mokosi konkrečių dalykų. Mokomoji kalba gali sutapti su šalies kalba, pavyzdžiui, Lietuvoje daugumos mokyklų mokomoji kalba yra lietuvių. Tačiau mokomoji kalba gali būti ir kurios nors šalyje gyvenančios etninės grupės kalba, pavyzdžiui, Lietuvoje nemažai mokyklų, kuriose mokoma ir mokomasi lenkų ar rusų kalbomis. Taip pat Lietuvoje yra mokyklų, kuriose mokoma ir mokomasi užsienio – anglų, prancūzų, vokiečių – kalbomis.